Skip to main content

Η οδοντιατρική περιλαμβάνει μια γκάμα εξειδικεύσεων και, όπως είναι λογικό, το καλύτερο είναι τις τοποθετήσεις εμφυτευμάτων δοντιών να τις αναλαμβάνουν γναθοχειρουργοί με την αντίστοιχη εξειδίκευση. Ο κατάλληλος Γναθοχειρουργός θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαχειριστεί και πιθανές επιπλοκές που τυχόν προκύψουν. Έτσι, τη θεραπευτική διαδικασία με εμφυτεύματα δοντιών είναι καλό να την αναλαμβάνει μια εξειδικευμένη ομάδα που πρέπει να αποτελείται από έναν γναθοχειρουργό εξειδικευμένο στα εμφυτεύματα, έναν Ειδικό Εμφυτευματολόγο και έναν Εξειδικευμένο Προσθετολόγο. Η εξειδίκευση συνήθως αποκτάται μετά από τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για τα οδοντικά εμφυτεύματα; Παρακάτω αναφέρονται 6 βασικοί παράγοντες.

Τι Είναι τα Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα εμφυτεύματα δοντιών ονομάζονται και οδοντικά εμφυτεύματα. Αποτελούν την ιδανική εναλλακτική λύση για τις τεχνητές οδοντοστοιχίες (μασέλες) ή και για τις γέφυρες δοντιών. Καθώς οι γέφυρες δοντιών συχνά προκαλούν προβλήματα στη στοματική κοιλότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν σωστά, τα εμφυτεύματα δοντιών προσφέρουν άμεσες και οριστικές λύσεις στην περίπτωση που η έλλειψη φυσικών ριζών δοντιών δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ακίνητων προσθετικών εργασιών. Τα εμφυτεύματα δοντιών αντικαθιστούν τα χαμένα δόντια καθώς και τα δόντια που έχουν καταστραφεί. Στη θέση των χαμένων ή κατεστραμμένων δοντιών εφαρμόζονται τεχνητά δόντια τα οποία εμφανισιακά και λειτουργικά είναι ίδια με τα φυσικά. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των φυσικών ριζών των δοντιών με τεχνητές ρίζες που κατασκευάζονται από τιτάνιο. Με βάση αυτό, σε πολλές περιπτώσεις αποκαλούνται βιδωτά ή φυτεμένα δόντια.

Εμφυτεύματα Δοντιών: Σχετικά με τη Διαδικασία

Αρχικά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η θεραπευτική διαδικασία με εμφυτεύματα δοντιών χωρίζεται σε δύο μέρη – φάσεις: Τη φάση της χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος δοντιού και την προσθετική φάση, κατά την οποία κατασκευάζεται η στεφάνη που τοποθετείται πάνω στο εμφύτευμα. Με τον όρο εμφύτευμα εννοούμε μόνο το κομμάτι της αποκατάστασης που τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου και βρίσκεται κάτω από τα ούλα. Το εμφύτευμα, όπως προαναφέρθηκε, αντικαθιστά τη ρίζα του δοντιού που λείπει. Μέσα σε αυτό ο οδοντίατρος βιδώνει άλλα εξαρτήματα και φυσικά, το τεχνητό δόντι. Με την ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας, το κομμάτι της αποκατάστασης βρίσκεται πάνω από τα ούλα και είναι το τεχνητό “δόντι”, η λεγόμενη στεφάνη. Η διάρκεια της χειρουργικής διαδικασία είναι από μία μέχρι μιάμιση ώρα και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία των ασθενών αποτελούν κατάλληλους υποψηφίους για τα εμφυτεύματα δοντιών. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 98% περίπου, ωστόσο η επιτυχία της θεραπευτικής διαδικασία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Ποιοι Είναι οι Παράγοντες που Οδηγούν στην Επιτυχία της Θεραπευτικής Διαδικασίας με Εμφυτεύματα Δοντιών

Το κάπνισμα και η μη τήρηση των μετεγχειρητικών οδηγιών που παρέχει ο οδοντίατρος συνδέονται άμεσα με αυξημένες πιθανότητες αποτυχίας της τοποθέτησης εμφυτεύματος δοντιού. Ενώ πολλοί ασθενείς νομίζουν ότι δεν αποτελούν κατάλληλους υποψηφίους για την αποκατάσταση με οδοντικά εμφυτεύματα, σε γενικές γραμμές αυτό δεν ισχύει. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι αποτυχημένες επεμβάσεις για εμφυτεύματα δοντιών οφείλονται στην μη τήρηση των κανόνων της χειρουργικής τεχνικής τοποθέτησης, σε κακή ποιότητα υλικών, καθώς και σε λανθασμένους προσθετικούς χειρισμούς. Ο οργανισμός του κάθε ασθενούς δεν αποτελεί παράγοντα που επιβαρύνει και επηρεάζει τις συνολικές πιθανότητες επιτυχίας της θεραπευτικής διαδικασίας. Αντιθέτως, στις περισσότερες περιπτώσεις οι δυνατότητες επούλωσης που προσφέρει ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο βοηθητικές που αρκετές φορές καλύπτουν τυχόν λανθασμένους χειρισμούς που γίνονται από γναθοχειρουργούς οι οποίοι δεν κατέχουν την απαραίτητη εμπειρία, γνώση και εκπαίδευση. Η θεραπευτική διαδικασία με την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί πλέον μια θεραπεία ρουτίνας.

Εμφυτεύματα Δοντιών: Πόσο Ρόλο Παίζει η Επιλογή του Κατάλληλου Γναθοχειρουργού

Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόπο για να αναπληρώσει ο οδοντίατρος ένα δόντι που έχει καταστραφεί ή λείπει με κάποιο οδοντικό εμφύτευμα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται αποτελεί βασικό ρόλο στην επιτυχημένη εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, τεχνικές που ακολουθούν μια παλαιότερη φιλοσοφία – τεχνικές με προκατασκευασμένα στηρίγματα και συγκολλούμενες αποκαταστάσεις – είναι μεν φθηνότερες και ευκολότερες για τον οδοντίατρο, ωστόσο δεν είναι το ίδιο καλές για τον ασθενή. Αντιθέτως, οι κοχλιούμενες ή βιδωτές τεχνικές αποκατάστασης του δοντιού όπου δεν χρησιμοποιείται κόλλα, κοστίζουν ακριβότερα για τον οδοντίατρο και απαιτούν σαφώς μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος, όπως και δυσκολότερους
χειρισμούς. Όμως η απουσία της κόλλας αποδεικνύει τις συγκεκριμένες τεχνικές καλύτερες για τον ασθενή. Όταν μειώνεται σημαντικά η βιοσυμβατότητα παρουσιάζονται συχνότερα – λόγω της ύπαρξης κόλλας – προβλήματα περιεμφυτευματίτιδας με χρόνιες φλεγμονές καθώς και απώλεια οστού. Η χρήση βιοσυμβατών υλικών από τον οδοντίατρο είναι πολύ σημαντική. Υλικά χωρίς μεταλλό, όπως η οδοντιατρική Ζιρκονία, έχουν καλύτερα και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ακόμα, οι κοχλιούμενες – βιδωτές
αποκαταστάσεις είναι ευκολότερο να αφαιρεθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, συντήρηση και επιδιόρθωση. Αντιθέτως, οι συγκολλούμενες αποκαταστάσεις συνήθως καταστρέφονται στην περίπτωση αφαίρεσης και πρέπει να φτιαχτούν ξανά εκ νέου.
Πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να τονιστεί ότι δεν έχουν όλοι την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία ετών προκειμένου να κατασκευάσουν ποιοτικές αποκαταστάσεις με οδοντικά εμφυτεύματα. Τη θεραπευτική διαδικασία με εμφυτεύματα δοντιών είναι καλό να την αναλαμβάνει μια εξειδικευμένη ομάδα από έναν γναθοχειρουργό, έναν Ειδικό Εμφυτευματολόγο και έναν Εξειδικευμένο Προσθετολόγο.

Στις μέρες μας, υπάρχουν περισσότερες από 150 εταιρείες παραγωγής εμφυτευμάτων δοντιών. Η ποιότητα των υλικών παραγωγής, ο σχεδιασμός, η ακρίβεια της κατασκευής και η εφαρμογή του εμφυτεύματος διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και παράλληλα παίζει καθοριστικό ρόλο προκειμένου να είναι το αποτέλεσμα οριστικό και άριστο. Επίσης σημαντικός είναι και ο ρόλος της έρευνας που κάνει η
κάθε εταιρεία στις αντίστοιχες θεματολογίες, όπως και η τεκμηρίωση της βιοσυμβατότητας των προϊόντων τους και ο ποιοτικός έλεγχος μετά την παραγωγή. Σε όλα τα παραπάνω κυρίαρχο ρόλο παίζει η επιλογή της εταιρείας – μάρκας που κάνει ο οδοντίατρος για το εμφύτευμα δοντιού.

Σχετικά με τα Πολλαπλά Εμφυτεύματα Δοντιών και την Άμεση Φόρτιση

Στην περίπτωση που πρόκειται να τοποθετηθούν πολλαπλά οδοντικά εμφυτεύματα (τουλάχιστον 4) και σε καλή ποιότητα σκληρού οστού τα εμφυτεύματα είναι δυνατό να φορτιστούν άμεσα και να κατασκευαστεί μια βιδωτή ακίνητη γέφυρα μέσα σε 1-2 ημέρες από το χειρουργείο. Ωστόσο, αν είναι μαλακό το οστό, τότε αποφεύγεται γενικά η φόρτιση και ακολουθεί μια κινητή προσωρινή λύση (μασελάκι). Η τελική αποκατάσταση θα είναι ακίνητη. Όταν πραγματοποιούνται μεγάλες αποκαταστάσεις με πολλαπλά εμφυτεύματα και
Άμεση Φόρτιση Εμφυτευμάτων, είναι πιθανό ορισμένα εμφυτεύματα να μην ενσωματωθούν στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό και του περιστατικού και περισσότερα εμφυτεύματα, προκειμένου να υπάρχουν αρκετά και σε καλή διασπορά, ακόμα και στην περίπτωση που κάποια δεν ενσωματωθούν.

Οδοντικά Εμφυτεύματα: Άλλες Χρήσιμες Πληροφορίες

Αρχικά, η επούλωση ενός οδοντικού εμφυτεύματος στο οστό της γνάθου διαρκεί κατά μέσο όρο 2 μήνες για την κάτω γνάθο και 3 μήνες για την άνω γνάθο. Ωστόσο, εάν ο γναθοχειρουργός κρίνει ότι το οστό της γνάθου στη θέση του εμφυτεύματος είναι σχετικά μαλακό, τότε ο χρόνος της επούλωσης ίσως διαρκέσει έναν επιπλέον μήνα. Η πλήρης ακινησία κατά τη διάρκεια του διαστήματος επούλωσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία επούλωσης και ενσωμάτωσης του εμφυτεύματος στο οστό. Τέλος, τα εμφυτεύματα απαιτούν συντήρηση καθημερινά με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που πραγματοποιείται στα υπόλοιπα δόντια. Χρειάζεται επιμελημένο βούρτσισμα 2 φορές την ημέρα για 4 λεπτά, μεσοδόντια βουρτσάκια και super floss για τις γέφυρες επί εμφυτευμάτων. Οι τακτικοί καθαρισμοί και ο έλεγχος πιθανής ύπαρξης φλεγμονής των ούλων και των μαλακών ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα είναι εξίσου απαραίτητοι για τη μακροχρόνια διάρκεια των εμφυτευμάτων.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ