Γέφυρες – Θήκες Επί Εμφυτευμάτων: Τι Είναι

Οι γέφυρες – θήκες επί εμφυτευμάτων τοποθετούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάντα μετά από εκτίμηση ενός έμπειρου Γναθοχειρουργού. Πρόκειται για μια διαδικασία που δίνει στον ασθενή οριστικό και αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα. Αποτελεί προσθετική αποκατάσταση που χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενού χώρου στο στόμα όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια. Η γέφυρα – θήκη δοντιών προσαρμόζεται πλήρως στα ανατομικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε ασθενούς.

Γέφυρες Θήκες επί Εμφυτευμάτων

Οι γέφυρες – θήκες επί εμφυτευμάτων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως τα υλικά της κατασκευής τους: τις μεταλλοκεραμικές, τις ζιρκονίας, καθώς και τις ολοκεραμικές. Ο Γναθοχειρουργός αξιολογεί τη συνολική οδοντιατρική εικόνα του ασθενούς και καθορίζει το εάν είναι απαραίτητη η χρήση γέφυρας – θήκης.

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις που τοποθετείται γέφυρα – θήκη:

  • Όταν θέλουμε να επανέλθει η ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων που ασκούνται στη στοματική κοιλότητα κατά τη διάρκεια της μάσησης. Στην περίπτωση που λείπουν ένα ή και περισσότερα δόντια, οι οριζόντιες και κάθετες δυνάμεις που ασκούνται κατά τη μάσηση δεν είναι ισορροπημένες. Το αποτέλεσμα είναι τα υπόλοιπα δόντια να επιβαρύνονται περισσότερο. Η προσθήκη της γέφυρας – θήκης βοηθάει στο να αποκατασταθεί η η ισορροπία που λείπει.
  • Όταν στοχεύουμε στην καλύτερη αισθητικά εικόνα καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας ομιλίας.
  • Όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια, με σκοπό τα υπόλοιπα δόντια να μην στρίβουν ούτε να ολισθαίνουν προς το κενό που υπάρχει, αλλά να προστατεύονται και να λειτουργούν φυσιολογικά.
  • Όταν απουσιάζουν ένα ή περισσότερα δόντια, η μάσηση αποδεικνύεται πολύ δύσκολη. Έτσι, μια λύση είναι η τοποθέτηση γέφυρας – θήκης επί εμφυτευμάτων.

Γέφυρες – Θήκες Επί Εμφυτευμάτων: Ποια Είναι η Διαδικασία Τοποθέτησης

1η Συνεδρία: Ο Γναθοχειρουργός δημιουργεί μια βάση με τα γειτονικά δόντια. Τα τροχίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετηθεί η γέφυρα – θήκη. Ακολούθως, γίνεται χρωματοληψία με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το φυσικό χρώμα των δοντιών του ασθενούς ταιριάζει με το χρώμα της γέφυρας. Με τη χρήση του ενδοστοματικού σαρωτή, ενός υπερσύγχρονου τεχνολογικού μέσου, ο Γναθοχειρουργός παίρνει το αποτύπωμα των παρασκευασμένων δοντιών ψηφιακά και το στέλνει στον οδοντοτεχνίτη. Εκείνος κατασκευάζει τη γέφυρα. Ο Γναθοχειρουργός τοποθετεί την προσωρινή γέφυρα για λειτουργικούς κι αισθητικούς σκοπούς.

2η Συνεδρία: Σε αυτήν την συνεδρία ο Γναθοχειρουργός αρχικά αφαιρεί την προσωρινή γέφυρα και δοκιμάζεται ο σκελετός της μόνιμης γέφυρας που έχει επιλεγεί. Στόχος είναι η οριστική επιβεβαίωση της άψογης εφαρμογής της γέφυρας στο δόντια και της σταθερότητάς της. Έπειτα επανατοποθετείται η προσωρινή γέφυρα στα δόντια.

3η Συνεδρία: Αυτή είναι η τελευταία συνεδρία, κατά την οποία αφαιρείται η προσωρινή γέφυρα και τοποθετείται η μόνιμη, η οποία συγκολλάται στο δόντι και δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή. Υπάρχει άψογη εφαρμογή και οριστικό αποτέλεσμα.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι απολύτως φυσικό αισθητικά και λειτουργικά και τα φυσικά δόντια του ασθενούς δεν ξεχωρίζουν από τις γέφυρες – θήκες επί εμφυτευμάτων που έχουν προστεθεί. Ο μέσος όρος ζωής της γέφυρας είναι 10-15 χρόνια, αναλόγως τη στοματική φροντίδα που προσφέρει ο ασθενής στα δόντια του. Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδικασία που βασίζεται στη λεπτομέρεια και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός άψογου αποτελέσματος.