Μετατόπιση Κάτω Φατνιακού Νεύρου: Γενικές Πληροφορίες

Η τοποθέτηση ενδοστοματικών εμφυτευμάτων απαιτεί επάρκεια οστού. Ωστόσο, αρκετές είναι οι περιπτώσεις που η επάρκεια φατνιακού οστού δεν αποτελεί κανόνα στην χειρουργική εμφυτευματολογία, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που παρουσιάζεται απώλεια του φατνιακού οστού από την περιοδοντική νόσο, καταστροφή του παρειακού συνήθως λόγω εξαγωγών, ή και απορρόφησή του λόγω χρόνιας νωδότητας.  Ακόμη, η οπίσθια κάτω γνάθος εμφανίζει μια δυσκολία, γιατί το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο περνά μέσα από τον μυελό της κάτω γνάθου πριν διέλθει το γενειακό τρήμα για τη νεύρωση του μισού κάτω χείλους. Η συγκεκριμένη δυσκολία παρουσιάζεται από την περιοχή του τρίτου γόμφιου μέχρι και την περιοχή του δεύτερου προγόμφιου.

Μετατόπιση Κάτω Φατνιακού Νεύρου: Ποια Είναι η Αντιμετώπιση και Ποιοι οι Παράμετροι για Επιλογή της Μεθόδου

Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η τεχνική Ring Bone, η τεχνική τύπου Sandwich, το αυτογενές μπλοκ από ενδοστοματικές ή εξωστοματικές δότριες χώρες, το αλλογενές μπλοκ, η μετάθεση του κάτω φατνιακού νεύρου, η μεμβράνη τιτανίου για τη συγκράτηση αυτογενών σε συνδυασμό με αλλογενή chip, καθώς και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Όσον αφορά τις παραμέτρους που καθορίζουν την επιλογή της μεθόδου αντιμετώπισης και θεραπείας, το ιστορικό του ασθενούς είναι το πρώτο που εξετάζεται. Η ύπαρξη άτυπων προσωπαλγιών ή πόνου που να παραπέμπει σε νευραλγία τριδύμου, το ιστορικό τραύματος ή και κατάγματος της κάτω γνάθου, καθώς και η ύπαρξη μιας όχι μόνο τυπικής ψυχικής νόσου, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια, αλλά και η προσωπικότητα τύπου Α, καθώς και το γεγονός ότι ο ασθενής είναι υπερολικά αγχωτικός ή νευρωτικός, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της απόφασης για θεραπεία.

Ακολούθως, πραγματοποιείται κλινική εξέταση, η οποία δίνει έμφαση στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται γενικά και ειδικά τον πόνο και την παλαισθησία (δόνηση του χείλους) στον τρίτο κλάδο του τρίδυμου νεύρου, καθώς και στην πλήρη πορεία του νεύρου και την έξοδό του από το γενειακό τμήμα. Ακόμη, στην εξέτασει ο ιατρός δίνει έμφαση και στον ελεύθερο μεσοφραγματικό χώρο, στην παρειογλωσσική θέση του νεύρου, όπως και στην ύπαρξη κερατινοποιημένων ούλων.

Μετατόπιση Κάτω Φατνιακού Νεύρου: Ποιες Είναι οι Τεχνικές, τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα

Υπάρχουν δύο τεχνικές μετάθεσης του κάτω φατνιακού νεύρου:

 • Η μετατόπιση του νεύρου σε πιο οπίσθια θέση θίγοντας το γενειακό τρήμα.
 • Η προς τα έξω μετατόπιση του νεύρου διατηρώντας το γενειακό τρήμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, η επέμβαση ενδέχεται να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία.

Η οπίσθια τεχνική παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι:

 • Είναι μια γρήγορη τεχνική.
 • Αποφεύγονται τα μοσχεύματα που είναι ευάλωτα στην απορρόφηση με την πάροδο του χρόνου.
 • Υπάρχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.
 • Δίνει τη δυνατότητα για άμεση φόρτιση.
 • Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σχεδόν όλο το ύψος της κάτω γνάθου και να τοποθετήσουμε μεγάλα εμφυτεύματα.
 • Δεν χρησιμοποιούνται επιπλέον υλικά πέρα από αυτά των εμφυτευμάτων, κι έτσι αποφεύγονται τα επιπλέον μειονεκτήματα και μειώνεται το κόστος.

Ωστόσο, τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Ο νευροπαθητικός πόνος, με πιθανότητα περίπου 1%.
 • Η πιθανή υαπαισθησία κάτω φατνιακού νεύρου (2-12 μήνες).
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τελική προσθετική αποκατάσταση πραγματοποιείται με δόντια με μεγάλες μύλες.

Οι επιπλοκές της συγκεκριμένης μεθόδου είναι πιθανό να είναι η νευρότμηση του κάτω φατνιακού νεύρου, το κάταγμα της κάτω γνάθου, η αιμορραγία, η αξονότμηση του κάτω φατνιακού νεύρου, καθώς και το κάταγμα του παριεακού φλοιού κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.