Κατευθυνόμενη Ιστική Αναγέννηση: Τι Είναι

Τα τραύματα, οι εξαγωγές δοντιών, η περιοδοντική νόσος, καθώς και οι ανατομικές δυσμορφίες είναι πιθανό να προκαλέσουν ελλείμματα ιστών με λειτουργικές και αισθητικές επιπλοκές. Η κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση είναι μια τεχνική που οδηγεί στην αναγέννηση των χαμένων περιοδοντικών ιστών με ελεγχόμενο τρόπο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια χειρουργική πρακτική που συνδυάζει τη χρήση οστικών μοσχευμάτων με την τοποθέτηση αφοριστικών μεμβρανών. Τα οστικά μοσχεύματα συμπληρώνουν το κενό του οστικού ελλείμματος λειτουργώντας ως “σκαλωσιά” για τη δημιουργία του νέου οστού.

Κατευθυνόμενη Ιστική Αναγέννηση: Ποια Είναι τα Είδη

Τα είδη των οστικών μοσχευμάτων είναι τα εξής:

 • Αυτογενές μόσχευμα: Πρόκειται για ένα μόσχευμα το οποίο συλλέγεται ενδοστοματικά και είναι το πιο “ικανό” μόσχευμα για την οστική ανάπλαση. Διαθέτει την απαραίτητη αρχιτεκτονικη δομή και τα οστεογεννητικά κύτταρα, ενώ μειονέκτημα αναφέρεται η μεγάλη νοσηρότητα της δότριας περιοχής.
 • Αλλογενές μόσχευμα: Πρόκειται για ένα μόσχευμα ανθρώπινης προέλευσης, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία. Είναι απολύτως ασφαλές και αποτελεί ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε δυναμική με το αυτογενές μόσχευμα. Το προμηθευόμαστε από ειδικές τράπεζες.
 • Ξενομόσχευμα: είναι ένα μόσχευμα βόρειας προέλευσης, το οποίο αποτελεί ένα σκελετό ανόργανων στοιχείων, καθώς όλα τα οργανικά έχουν απομακρυνθεί με ειδική επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών, ενώ αποτελεί την κλασική “σκαλωσιά” πάνω στην οποία ο οργανισμός επανατοποθετεί το δικό του οστούν.
 • Συνθετικά – Αλλοπλαστικά μοσχεύματα: Τέτοια είναι το ανθρακούχο ασβέστιο, τα βιοκεραμικά και οι βιοΰαλοι. Τα μοσχεύματα αυτά δημιουργούνται τεχνικά και είναι πιο οικονομικά. Ωστόσο, στερούνται τεχνικής.

Η χρήση των μεμβρανών γίνεται με την τοποθέτηση του πάνω από τα οστικά μοσχεύματα και κάτω από τα ούλα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλειστό και προστατευμένο περιβάλλον.

Κατευθυνόμενη Ιστική Αναγέννηση: Ποιοι Παράγοντες Καθορίζουν την Επιλογή της Θεραπείας

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της θεραπείας και της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτοί είναι:

 • Η γενική υγεία του ασθενούς
 • Η ύπαρξη φλεγμονής
 • Το κάπνισμα
 • Η στοματική υγιεινή
 • Το σχήμα του οστικού ελλείματος
 • Η οικονομική δυνατότητα του ασθενούς
 • Το μέγεθος και ο όγκος των ούλων

Ο ασθενής οφείλει να ενημερωθεί πλήρως για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε θεραπευτικής τεχνικής προτού προβεί στην επιλογή της θεραπείας. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.