Οστικά Ελλείμματα: Ποια είναι τα Αίτια

Η δημιουργία οστικών ελλειμμάτων προκύπτει από διάφορες αιτίες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι, αρχικά, τα τραύματα στην περιοχή και οι τραυματικές εξαγωγές, καθώς και η οστική απορρόφηση μετά από εξαγωγές και η προχωρημένη περιοδοντική νόσος. Ακόμη, στα αίτια συγκαταλέγονται και οι εκτομές ενδοστικών όγκων, οι κυστεκτομές, καθώς και η αφαίρεση πολλαπλών εγκλείστων δοντιών.

Τι είναι τα Οστικά Block και γιατί Προτιμούνται

Σκοπός των οστικών block είναι η ανοικοδόμηση της ελλειμματικής περιοχής της γνάθου (οστικά ελλείμματα), ώστε να είναι έτοιμη για να φιλοξενήσει τα εμφυτεύματα που πρόκειται να τοποθετηθούν. Πρόκειται ουσιαστικά για οστικά τρισδιάστατα τεμάχια που δημιουργούνται από οστικό αυτομόσχευμα το οποίο λαμβάνεται από τον ασθενή. Συνήθως, η περιοχή από την οποία γίνεται η λήψη του οστικού αυτομοσχεύματος είναι η έξω λοξή γραμμή της κάτω γνάθου.

Συνήθως, ο Γναθοχειρουργός επιλέγει τα οστικά block, προκειμένου το νέο δημιουργηθέν οστούν να μπορεί να φιλοξενήσει τα οδοντικά εμφυτεύματα που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση. Επιπροσθέτως, προτιμούνται και για τον λόγο ότι, χωρίς την ύπαρξη οστεοβλαστών, δεν είναι εφικτή η δημιουργία του οστού. Τέλος, ένας επιπλέον λόγος επιλογής τους είναι ότι δεν είναι δυνατή η δημιουργία οστού από ετερόλογα και αλλοπλαστικά οστικά μοσχεύματα εάν το προς πλήρωση έλλειμμα δεν περιβάλλεται από τουλάχιστον δύο οστικά τοιχώματα.

Ποια είναι η Διαδικασία Τοποθέτησης των Οστικών Block

Η επέμβαση περιλαμβάνει τη λήψη του μοσχεύματος και την τοποθέτησή του στην ελλειμματική περιοχή. Σε αυτήν τη θέση, το μόσχευμα ακινητοποιείται με την τοποθέτηση μικρών βιδών οστεοσύνθεσης, ενώ ακολουθεί μια περίοδος επούλωσης που διαρκεί τρεις μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το μόσχευμα θα ενσωματωθεί πλήρως με το υπάρχον οστούν και θα αυξηθεί το μέγεθος της γνάθου. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ο Γναθοχειρουργός τοποθετεί τα εμφυτεύματα κατά τον συνήθη τρόπο. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία, η οποία έχει διάρκεια περίπου μισή ώρα και στις περισσότερες περιπτώσεις πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.

Η κλινική μας εγγυάται ένα κράμα υψηλών ποσοστών επιτυχίας, εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων και τεκμηριωμένων τεχνικών που πραγματοποιούνται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό με τον ασφαλέστερο τρόπο. Προσφέρουμε μακροχρόνιες λύσεις ακόμα και στα πιο περίπλοκα προβλήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.