Διατατική Οστεογένεση: Τι Είναι

Η διατατική οστεογένεση αποτελεί μια χειρουργική μέθοδο στην ορθογναθική χειρουργική. Στόχος της είναι να επεκτείνει, να αναδομεί και να διορθώνει τις οστικές παραμορφώσεις.  Επιφέρει πολύ λιγότερο πόνο συγκριτικά με άλλες μεθόδους, έχει σχετικά μικρή διάρκεια (2 ώρες) και προσφέρει ένα καλαίσθητο τελικό αποτέλεσμα, όπως είναι η βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου. Η διατατική οστεογένεση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία ή μέθη και πραγματοποιείται εφόσον έχουν γίνει πανοραμική εξέταση και αξονική τομογραφία.

Διατατική Οστεογένεση: Ποια Είναι η Διαδικασία της Επέμβασης

Στη Γναθοπροσωποχειρουργική, η διατατική οστεογένεση χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί η επιμήκυνση του οστού μιας μικρής γνάθου ώστε να εναρμονιστεί με την άλλη.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με τις τεχνολογικές και χειρουργικές εξελίξεις και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτούς τους τομείς καθώς και στον τομέα της οστεογένεσης, η μέθοδος αυτή αποτελεί μια πολύ ασφαλή και προβλέψιμη τεχνική που συμβάλλει στη θεραπεία επιλεγμένων παραμορφώσεων στο στοματικό και το οστό του προσώπου. Η διατατική οστεογένεση ενδείκνυται για μια ποικιλία καταστάσεων και περιπτώσεων, όπως είναι η δυσπλασία, οι αισθητικοί λόγοι, οι τραυματισμοί κι οι όγκοι.

Για τη διατατική οστεογένεση απαιτούνται συσκευές εσωτερικής και εξωτερικής οστεοσύνθεσης (που συγκρατούν τα κομμένα προς επιμήκυνση οστά) , ενώ η εφαρμογή της είναι απαιτητική, γι’ αυτό πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο γναθοχειρουργό.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • 1ο Στάδιο: Ορίζεται ως η λανθάνουσα περίοδος, δηλαδή το διάστημα από την ημέρα της οστεοτομίας έως και την ημέρα της έναρξης της διάτασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το στάδιο διαρκεί τέσσερις με επτά ημέρες. Υπάρχει η πιθανότητα το διάστημα αυτό να διαρκέσει και περισσότερο, όταν δημιουργηθεί πρόωρη πώρωση του οστού. Αυτή η πιθανότητα εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά λόγω του υψηλού μεταβολισμού τους. Αντίθετα, μια πιο σύντομη περίοδος είναι δυνατό να οδηγήσει σε ανεπάρκεια οστεογένεσης, ινώδη πώρωση καθώς και μειωμένη αναλγησία.
  • 2ο Στάδιο: Πρόκειται για την περίοδο διάτασης. Αναλόγως την περίπτωση, εφαρμόζεται μια με δύο φορές την ημέρα και συνιστάται διάταση του 1mm την ημέρα. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί μεγάλη εμπειρία, καθώς η πολύ επιθετική διάταση είναι πιθανό να οδηγήσει σε ινώδη πώρωση ή και σε πολύ αργή πρόωρη πώρωση.
  • 3ο Στάδιο: Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο, το οποίο αποτελεί την περίοδο της οστικής ανακατασκευής. Δημιουργείται σταθεροποίηση, ενώ η πώρωση διαρκεί μέσο όρο 10 εβδομάδες μέχρι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναλόγως την κάθε περίπτωση και τον ασθενή, χρησιμοποιούνται εξωτερικές ή εσωτερικές συσκευές από το βλεννογόνο. Οι εσωτερικές συσκευές συνιστώνται για μεγαλύτερα οστά και χρειάζονται μια δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθούν. Οι εξωτερικές συσκευές χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρότερα οστά και δεν χρειάζονται κάποια άλλη διαδικασία αφαίρεσης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συσκευές τοποθετούνται με γενική αναισθησία και υπό στενή παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί σωστά.

Πριν την επέμβαση

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της διατατικής οστεογένεσης, είναι απαραίτητο να γίνει μια φωτογραφική αξιολόγηση, η οποία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς αποτελεί κομμάτι της αξιολόγησης της προόδου. Ακόμη, θα χρειαστούν ακτινογραφίες (πανοραμική, αξονική τομογραφία, κεφαλομέτρηση και άλλα).

Διατατική Οστεογένεση: Ποια Είναι τα Πλεονεκτήματα και Ποιες Είναι η Ενδείξεις που Οδηγούν στην Επιλογή της

Η διατατική οστεογένεση είναι μια σύγχρονη μέθοδος που επιφέρει λιγότερο πόνο και μια μικρή σχετικά χειρουργική διαδικασία. Συγκριτικά με άλλες, παλαιότερες μεθόδους, υπερτερεί καθώς μπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητα των αγγείων και των νεύρων. Ακόμα, μπορεί να επιτρέψει την αντισταθμιστική αύξηση των μαλακών ιστών με πρόληψη στη συστολή τους.

Ενδείξεις

Όσον αφορά τις ενδείξεις που οδηγούν στη διατατική οστεογένεση, οι σημαντικότερες είναι τα πολύπλοκα τραύματα, η ελλιπής φατνιακή απόφυση, η υπνική άπνοια, οι σχιστίες του προσώπου, καθώς και η ημιπροσωπική μικροσωμία. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.